Operatie zakkende stad
OBSCURA en VOIDS verkennen met stedenbouwkundige bril de relatie tussen bodem, water en stad. In het kader van de oproep 'Bouwen vanuit de Bodem' van het stimuleringsfonds van creatieve industrie werken beide bureaus samen om het fenomeen bodemdaling in de bestaande stad nader te onderzoeken. Het project bouwt voort op een samenwerking die ontstond tijdens de ontwerpstudio 'Ontwerpen aan de ondergrond' aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. We werken samen met grafisch en interactief ontwerpers Paul en Quinten Swagerman. 

Het project maakt de problematiek van bodemdaling ruimtelijk en inzichtelijk en biedt een alternatief integraal perspectief voor zakkende steden. De focus van het onderzoek ligt op bodemdaling in vooroorlogse wijken, waar zich naast bodemdaling ook andere sociale en ruimtelijke problemen voordoen. 

Tijdens het proces zijn Gemeente Gouda (lokale partner), Platform Slappe Bodem, Kenniscentrum Bodemdaling & Funderingen (netwerk partners) en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (kennisinstelling) aangehaakt.

type
ontwerpend onderzoek

met steun van
stimuleringsfonds creatieve industrie

in samenwerking met
VOIDS urbanism
Paul Swagerman
Quinten Swagerman

location

Gouda

year

2022-2023

link 
Bouwen vanuit de bodem