Water
Co-opIn de WaterCo-op werken bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en publieke instellingen samen aan een klimaatbestendig en energieneutraal Beverwaard. De rioolvervangingsopgave wordt ingezet als hefboom voor het opknappen van de wijk, met water als verbindende kracht.

Het vervangen van riool is een kostbare ingreep. 40 jaar na aanleg is het huidige netwerk van buizen in de wijk versleten. De investeringen  om het huidige systeem opnieuw aan te leggen zijn een flinke kostenpost voor zowel gemeente als bewoners. Daarnaast stromen waardevolle grondstoffen en geldstromen via het verouderde systeem de wijk uit. Dit moet anders kunnen.

De WaterCo-op stelt voor om de vervangingsopgave van het riool te koppelen aan de energietransitie en het aanpakken van de openbare ruimte. Door een nieuw  decentraal systeem in te zetten dat energie onttrekt uit afvalwater voorziet het de wijk van elektriciteit en schoon water. 

Het inpassen van het nieuwe systeem biedt kansen voor een nieuwe economische, ruimtelijke en sociale samenhang. Door het zichtbaar en tastbaar maken van het watersysteem krijgt de openbare ruimte een toekomstbestendige en groene uitstraling. De kenmerkende structuren in Noord-Zuid richting; het Randpark, de singels en de hoofdstraten en pleinen zijn ingezet om deze kansen te verbeelden.type
Strategy

location

Beverwaard, Rotterdam

year
2020

with 
Bram van Ooijen
Liselotte de Haan
Lucas Zoutendijk
Cees Groot

link 

Panorama Lokaal
Interview