Warmteneth Nazareth
Stad x Ruimte

De aanleg van een warmtenet als aanjager van stedelijke vernieuwing


De komst van een warmtenet geldt als aanjager voor de vernieuwing van de Maastrichtse wederopbouwwijk Nazareth. Nazareth staat als veel naoorlogse stadsrandwijken voor een enorme verduurzamings- en vernieuwingsoperatie met betrekking tot vastgoed en openbare ruimte. De idee is om de aanpak van het vastgoed én de openbare ruimte te combineren met de aanleg van een warmtenet.

Onderlegger voor het voorstel is een structuur van een warmtelus , onderdeel van de zogenoemde ‘warmterotonde’, een hoofdleiding rond het centrumvan de stad. De warmtelus valt samen met het hoofdnetwerk van publieke ruimtes die het hart van de wijk vormen. Aan deze as worden bestaande ruimtes getransformeerd; het industriehof, een klimaatpark en de energieboulevard. Hier wordt  het samenspel tussen onder- en bovengrond versterkt.

Daarnaast wordt het stratennet gericht aangepakt. Klimaatstraten versterken de groenstructuur en spelen een belangrijke rol in het vasthouden en vertragen van overtollig hemelwater. In de energiestraten wordt de renovatie van woningen gekoppeld aan de komst van het warmtenet. De natuurstraten bevinden zich aan de rand van de wijk. Hier wordt geen warmtenet aangelegd, maar de relatie tussen de stad en het omliggende landschap versterkt.

Aan de noordrand wordt het landschap van de landgoederenzone de wijk ‘ingetrokken’. Op termijn is het slopen van woningen hier denkbaar, inspelend op verschillende krimpscenario’s. Hier ontstaan mogelijkheden voor experimentele en zelfvoorzienende woonvormen.

type
ontwerpend onderzoek

client
COB, Vereniging Deltametropool
Gemeente Maastricht

location
Nazareth, Maastricht

year
2021

team 
OBSCURA, Buro UFO, C-A-S
OTO Landscape, Studio Bereikbaar

Video:
Presentatie