Vensters

Ontwerpstudie Maritiem Museum
RotterdamMet de toenemende druk op de binnenstad van Rotterdam wordt het belang van ‘vrije ruimte’ steeds groter: openbare plekken waar de mens centraal staat en waar ruimte is voor diversiteit; laagdrempelige plekken die bijdragen aan een open en inclusieve stad; plekken waar culturele activiteiten zich op ongedwongen wijze kunnen mengen met het openbare leven en publieke ruimtes waar educatie, ontspanning en verwondering hand in hand gaan. 

Het maritiem museum is zo’n plek. Als schakelpunt tussen stad en haven verbindt het verleden met heden. Het museum en de plek zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. Een verhuizing van het museum zou zowel voor de plek als voor het museum een catastrofaal effect hebben. Dit is het maritieme hart van Rotterdam. 

Met dit project wordt gezocht naar een manier om het museum sterker te verankeren op deze bijzondere locatie. Uitgangspunt hierbij is om de relatie tussen stad, bezoeker en museum te versterken, uitgaande van de bestaande kwaliteiten van het museum. Het voorstel neemt het bestaande museum als startpunt voor een duurzame verbouwing en bereidt de culturele institutie voor op wensen van de toekomst. Het project verkent op verschillende schaalniveaus nieuwe definities van open-gesloten, massa-leegte en binnen-buiten.

Met de aanpak van de schil en de ruimtes rondom het museum bevindt het project zich op het raakvlak tussen stedenbouw, architectuur en landschap. Door de ingrepen ontstaan nieuwe vensters op het museum en worden collectie en activiteiten zichtbaar gemaakt naar buiten. Het Maritiem Museum verwelkomt met hernieuwde energie de stad en haar bewoners.

type
Ontwerpverkenning
Maritiem museum

client
Gemeente Rotterdam,
Maritiem Museum Rotterdam

location

Rotterdam

year

2021

link 
Collegebrief Gemeente Rotterdam

Ontwerpstudie MMR (PDF)