Masterplan
Merwehavens Rotterdam
OBSCURA werkte in samenwerking met gemeente Rotterdam en UFO urbanism aan het masterplan van de Merwehaven in Rotterdam; van stedenbouwkundig ontwerp tot de inrichting van de buitenruimte.

Rotterdam wil het havengebied transformeren en ruimte maken voor 2.500 woningen, creatieve bedrijfsruimte en maatschappelijke functies. Daarnaast is er ruimte voor horeca en sport, cultuur en onderwijs en worden de verbindingen met omliggende wijken versterkt.

Merwehaven is een deelgebied in Merwe-Vierhavens (M4H), dat wordt de komende jaren wordt getransformeerd tot een groene en autoluwe wijk. Na de vaststelling van het masterplan door de Rotterdamse gemeenteraad gaan de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling van start. 

De eerste bouwactiviteiten moeten in 2025 plaatsvinden.

 

type
ontwerp masterplan, stedenbouw en buitenruimte

client
Gemeente Rotterdam

location

Merwehavens, Rotterdam

year

2022

link 
Merwehaven Rotterdam