MIX, DUO, OFFSET, PLINTOBSCURA werd in het kader van het Young Innovators programma 2022 geselecteerd voor de opgave van politiegebouw ‘De Eenhoorn’ in de Watergraafsmeer in Amsterdam. 

Hoe maken we van de politie een zichtbaar onderdeel van de samenleving? En op welke manier kan de aanpak van het bestaande politiekantoor een bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke vraagstukken? De transformatie van het gebouw wordt aangegrepen als middel om de transitie van de politie als organistatie een gezicht te geven; van gesloten en defensief, naar open en onderdeel van buurt en stad. 

Met onze fascinatie voor publieke gebouwen en openbare ruimtes presenteren we vier vrije scenario’s voor de toekomst van de politie. Onze ambitie is hierbij de relatie tussen gebouw en omgeving vorm te geven en dus verder te denken dan de kavelgrens. 

De vier gepresenteerde modellen -MIX, DUO, PLINT en OFFSET- bieden elk een vernieuwend perspectief op de positie van de politie in de maatschappij en schetsen een divers beeld van een mogelijke toekomstige manier van werken, leren, ontmoeten, ontspannen en creëren.

type
Ontwerpverkenning
Politiekantoor de Eenhoorn

client
Atelier Politiebouwmeester
Rijksbouwmeester

location

Amsterdam

year

2022

link 
Young Innovators