Hidden 
Waters‘Hidden Waters’ is een Nederlands-Iraanse samenwerking, waarin onderzoek wordt gedaan naar historische watersystemen in beide landen. Ondanks hun bijna tegengestelde condities delen zij een ingenieus systeem van waterbeheer als onderlegger voor occupatie. Tegelijkertijd is het een verkenning van twee extremen; overvloed en gebrek aan water en een veranderend perspectief op deze begrippen.

Met de studie wordt de relatie tussen water, bodem, cultuur en ruimte verkend en inzichtelijk gemaakt. Wat kunnen we leren van deze historische infrastructuren en systemen? En kunnen we deze kennis herinterpreteren in relatie tot hedendaagse opgaven als wateroverlast, droogte en klimaatadaptatie?

In het onderzoek wordt aan de hand van case-studies in Amsterdam en Isfahan de verwonderlijke esthetiek en werking van infrastructurele objecten in kaart gebracht. Een verhaal over de schoonheid, rijkdom en vorm van water in twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden.

Hidden Waters is een doorlopende studie, in 2019 gestart met hulp van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

type
onderzoek

team
Negar Sanaan Bensi
Nasim Razavian
Paul Swagerman

location

Isfahan, Amsterdam

year

2019-ongoing