Connecting global, performing
local
De Delta Rijn Corridor wordt aangelegd zodat ondergronds transport van energiedragers en grondstoffen tussen Rotterdam, en Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de verduurzaming van de industrie mogelijk wordt gemaakt. Een groot deel van het beoogde tracé voor deze buisleidingen loopt dwars door een drietal Zuid-Hollandse gemeenten.

De aanlag van het ondergrondse netwerk biedt een kans om meerdere provinciale ambities te realiseren. Ambities op het gebied van water en groen, de energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie, een gezonde leefomgeving, een toekomstbestendige landbouw, etc. Door de meekoppel-en uitvoeringskansen rond het tracĂ© in kaart te brengen kunnen gezamenlijke ambities en opgaven worden gerealiseerd.

Regionale opgaven zijn samengebracht met lokale aanknopingspunten en vormen de basis voor verdere verdieping op drie deelgebieden: Voorne aan Zee (Brielle e.o.), Nissewaard en Oud Beijerland.

type
ontwerpend onderzoek

client
Provincie Zuid Holland

in samenwerking met
Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta

year
2022-2023

team 
OBSCURA
OTO Landscape

Link:
Dowload publication